Don't miss
  • Vaccinations
    പ്രതിരോധിയ്ക്കാം ഈ രോഗങ്ങളെ

    ശൈശവദശയിൽ മാത്രമല്ല നീണ്ട കാലത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധശക്തിയാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ സമ്മാനിയ്ക്കുക. കുഞ്ഞുവാവ ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ പോലും അമ്മമാരുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ് . പകർച്ചാവ്യാധികളുടെ കാലമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ഓടാനേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ . കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ നല്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ .ആറുമാസം പ്രായം വരെ...

    • Posted 6 years ago
    • 3